ไทย  l English


        กุหลาบเวียงพิงค์  หรือ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ เชียงใหม่ เมืองหลวงอันดับที่ 2
ของประเทศไทย ด้วยลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว
เป็นอย่าง มาก ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ  ทั้งนี้
เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศที่เย็นสบาย คนในท้องถิ่นที่มีจิตใจดี รักความสงบ
และที่สำคัญเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เมื่อเดินทางมาถึง เชียงใหม่
จะต้องแวะไปนมัสการสักการะองค์พระธาตุเพื่อสิริมงคล  จนมีคำกล่าวที่ว่า “ใครที่เดิน
ทางมาถึงเชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ ก็เหมือนเดิน ทางมา ไม่ถึง
เชียงใหม่”
         นอกจากนี้แล้วเชียงใหม่ยังเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พัก สปา สถานศึกษา  โรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง
ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพมากมายหลายแห่ง

           ดังนั้น คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรมจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของชาวเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องการรับการ บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพปาก
และฟันที่ดี และรอยยิ้มที่มั่นใจ
 


          คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2549 ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของเราคือ การให้บริการทันตกรรมครบวงจร ที่มีคุณภาพ และดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างเป็นกันเองโดยทีมทันตแพทย์
เฉพาะทาง ผู้ชำนาญงาน ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
อบรมและฝึกฝน เป็นพิเศษ เราให้บริการท่านด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ระบบป้องกันการติดเชื้อที่มี
มาตรฐานระดับสากล และห้องทำฟันที่มีประสิทธิภาพไว้บริการท่านถึง 5 ยูนิต เพื่อที่ท่านจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
ตลอดจนให้การปรึกษา ที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยคำนึงถึงความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดของท่าน
          
         ทางคลินิกได้ให้บริการการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น Oral Camera, Digital X-ray,
Dental Chair
และระบบป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ไว้ให้บริการท่าน นอกจากนี้ท่านจะได้รับการต้อนรับ
และการ ให้บริการด้วยมิตรภาพ เป็นกันเอง ในบรรยากาศสบาย ๆ ซึ่งทางเราได้จัดมุมหนังสือ นิตยสาร เครื่องดื่ม
พร้อมทั้ง อินเตอร์เน็ตไว้บริการให้แก่ท่าน ในระหว่างที่ท่านรอการทำฟัน

             “ฟันขาว ยิ้มสวยด้วยความมั่นใจ”

กล้องส่องภายในช่องปาก (Oral Camera)

กล้องส่องภายในช่องปากเป็นนวัตกรรมใหม่ในงานทันตกรรม โดยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยวิเคราะห์สภาพภายในช่องปาก
ที่คนไข้สามารถเห็นสภาพภายในช่องปากของตนเองไปพร้อม ๆ กับทันตแพทย์
์ในขณะทำฟัน คนไข้จะเห็นถึงปัญหาภายในช่องปากซึ่งบางครั้งไม่สามารถมอง
เห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้คนไข้เข้าใจในการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา
จากทันตแพทย์ ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์ และคนไข้ง่ายขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทันตแพทย์ยังทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น
และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการรักษาให้แก่คนไข้เองอีกด้วย
...............................................................................................................................
   


เครื่องเอ็กซ์เรย์ฟันแบบดิจิตอล (Digital X-ray)

เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิจิตอลความเร็วสูงที่สามารถถ่ายภาพภายในช่องปากได้แบบ
ทั้งปาก และแบบเฉพาะซี่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดปริมาณรังสีเอ็กซ์เรย์
ที่ทำการควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเครื่องจะทำการจับตำแหน่งภาพ
อัตโนมัติ โดยจะจับภาพในตำแหน่งที่ดีที่สุด ซึ่งผลที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลา และปลอดภัย นอกจากนี้เครื่องเอ็กซ์เรย์ฟันแบบดิจิตอลยังม
ีความ สามารถในการแสดงผลอีกมากมาย ดังนี้

          - สามารถปรับระยะ แสง และความคมชัดของภาพได้
          - เห็นความแตกต่างระหว่างกระดูกและเนื้อเยื่อได้อย่างชัดเจน
          - สามารถบันทึก และทำเครื่องหมายลงบนภาพได้
          - ลดปัญหาการซ้อนทับกันของภาพ
          - ลดปัญหาการเกิดเงาจากขากรรไกร ซึ่งเหมาะแก่การวินิจฉัยพื้นที่กระดูก
            ขากรรไกรได้ดี
          - สามารถมองเห็นภาพไซนัสได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

..............................................................................................................................
   

เก้าอี้ทำฟัน (Dental Chair)

ทางคลินิกของเราให้บริการท่านด้วยเก้าอี้ทำฟันที่ทันสมัย เหมาะกับสรีระของท่าน และประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้ท่านรู้สึกสบาย
และผ่อนคลายในระหว่างการทำฟัน
..............................................................................................................................
   

ระบบการฆ่าเชื้อ (Sterilization)
ทางคลินิกของเราเน้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับท่านว่าท่านจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย
ทางเราจึงนำระบบป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานระดับ
สากล ซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

 
หน้าหลัก       l       เกี่ยวกับเรา       l       การบริการ       l       บุคลากร       l       ติดต่อเรา