การฟอกสีฟัน  

การฟอกสีฟัน เป็นวิทยาการอันทันสมัย สะดวก ปลอดภัย โดยไม่ต้องฉีดยาชา และไม่สิ้นเปลืองเวลา ฟันของคุณขาวขึ้น เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มอย่างมั่นใจ ด้วยฟันขาวสะอาดใสชวนมอง

ปัจจัยที่ทำให้ฟันของเรามีสีเข้มขึ้นโดยทั่วไปจะมี 2 อย่าง คือ

1.ปัจจัยภายนอก เช่น คราบอาหารที่ทำความสะอาดไม่หมด คราบหินปูน คราบชา กาแฟ บุหรี่ ซึ่งสามารถกำจัดออกได้ โดยการขูดหินปูนและขัดฟัน
2. ปัจจัยภายในจากฟันเราเอง เช่น
-สีจากการกินยาเตตราซัยคลิน ซึ่งจะทำให้มีสีเหลือง เทา น้ำตาล ได้
-สีจากการกินฟลูออไรด์มากเกินตอนเด็ก
-ถ้าฟันมีการกระแทกที่รุนแรง อาจมีเม็ดสีจากเลือดไปค้างในเนื้อฟันทำให้ ฟันมีสีเข้มได้
-สีจากรอยผุ หรือติดสีจากวัสดุอุดฟันเก่าๆ
-เมื่ออายุมาก ฟันก็จะมีสีเข้มขึ้นโดยธรรมชาติ
-โรคประจำตัวบางอย่าง แต่พบน้อย

การฟอกสีฟันมี 2 แบบ

1. การฟอกสีฟันในคลินิก (In-office bleaching) ซึ่งทำโดยทันตแพทย์ ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชม. ซึ่งได้ผลเร็ว สามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในวันที่ทำการรักษาเลย

2. การฟอกสีฟันที่บ้าน (Home-bleaching) ซึ่งทำโดยตัวของคนไข้เอง จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 5 -7 ของการฟอกสีฟัน และควรจะทำการฟอกสีฟันต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องฟอกสีฟันซ้ำ ทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร, การแปรงฟัน และสีฟันโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล

 

 

เกี่ยวกับเรา
       l       ความสะดวกสะบาย       l       การบริการ       l       บุคลากร       l       ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ © คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม  เชียงใหม