เคลือบฟลูออไรด์  


การรักษาสุขภาพฟันของเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเด็กอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันได้ เช่น การแปรงฟันที่ถูกวิธี การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การอมบ้วนปากด้วยน้ำยาฟลูออไรด์ ดังนั้นการเคลือบฟลูออไรด์ จึงเป็นการรักษาสุขภาพฟันได้วิธีหนึ่ง ที่ทันตแพทย์ใช้ในการป้องกันฟันผุของเด็กเล็กๆ

ขั้นตอนการเคลือบฟลูออไรด์
1. ทำความสะอาดผิวฟัน โดยการจัดฟันในกรณีที่มีคราบสีติดที่ฟัน หรือมีแผ่นคราบจุลินทรีย์และหินปูน
2. เลือก TRAY ให้พอดีกับฟัน โดยคลุมฟันซี่สุดท้ายในช่องปาก
3. เตรียมฟันให้แห้งโดยการเป่าลมให้แห้งเพื่อให้คราบเดิมของฟลูออไรด์เจลคงที่ และให้ผลสูงสุดในการป้องกันฟันผุ
4. ใส่ฟลูออไรด์เจลลงใน TRAY
5. ใส่ TRAY บนและล่าง เพื่อทำการเคลือบฟลูออไรด์
6. หลังจากนำ TRAY ออก ทันตแพทย์จะทำการดูดเจลที่เหลือออก
7. ห้ามบ้วนน้ำ ดื่มน้ำ และรับประทานอาหาร 30 นาที เพื่อให้ฟลูออไรด์เคลือบฟันได้มากที่สุด

การเคลือบฟลูออไรด์ เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว สามารถป้องกันฟันผุให้ กับเด็กๆ ได้ถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ และควรทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรง

 

เกี่ยวกับเรา
       l       ความสะดวกสะบาย       l       การบริการ       l       บุคลากร       l       ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ © คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม  เชียงใหม