ตรวจสุขภาพฟัน, ขูดหินปูน และขัดฟัน

หลายๆ ท่านคงเคยประสบปัญหาว่า ฟันธรรมชาติที่เคยสวยงามเกิด แตก ยื่น หรือไม่สวยงาม ในบางท่านที่เกิดฟันผุมากจนเหลือเนื้อฟันน้อยมาก เมื่อรักษารากฟันแล้ว ทันตแพทย์ไม่สามารถอุดฟันแบบปกติได้ จะถอนฟันทิ้งก็จะเสียฟันที่ช่วยในการบดเคี้ยวตามธรรมชาติทิ้งไป แต่ปัจจุบันนี้ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันผุจนเนื้อฟันเหลือน้อย ไม่ต้องถอนฟันทิ้งอีกต่อไปด้วย การครอบฟัน

การทำครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันอย่างหนึ่ง โดยการนำวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ บอร์ซเลน (Porcelain) หรือพลาสติกครอบลงไปบนตัวฟัน โดยวัสดุที่ทำครอบฟันจะมีทั้งแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวฟัน และแบบที่เป็นสีโลหะ หรือเป็นทั้ง 2 แบบผสมกัน
การทำครอบฟันมักจะทำเมื่อ

การทำครอบฟันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจะทำในรายที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้น

ข้อเสียของการทำครอบฟัน คือ มีราคาสูงเมื่อเทียบกับการอุดฟันและฟันที่อยู่ในครอบฟันอาจจะเกิดการผุได้
ดังนั้นผู้ที่ใส่ครอบฟันจึงต้องรักษาฟันให้สะอาดและหมั่นมาตรวจฟันที่ครอบกับทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน
ระยะเวลาที่ใช้ในการทำครอบฟัน จำเป็นต้องมาทำอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์