ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม Dental Veneer
เคลือบผิวฟัน ให้รอยยิ้มที่สวยงาม

การเคลือบผิวฟัน หรือ การแปะหน้าฟัน เป็นวิธีการสร้างความสวยงามให้แก่ฟันด้วยการใช้ชิ้นงานที่ถูกทำขึ้นจากวัสดุพิเศษที่มีความสวยงามดุจผิวของฟันธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวัสดุเซรามิกหรือโพลีเมอร์ชนิดต่าง ๆ ปิดบริเวณผิวฟันเดิม

วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ฟันเดิมของคุณภายในระยะเวลาสั้นที่สุด เพียง 1 ครั้ง ใน 1 วัน หรือเพียง 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5-7 วัน เท่านั้น

โดยทั่วไป การเคลือบผิวฟัน หรือ การแปะหน้าฟัน มักนิยมใช้แก้ปัญหาความไม่สวยงามของฟันธรรมชาติ อันได้แก่

– ฟันที่มีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ แต่ไม่ต้องการจัดฟัน
– ขนาดและสีของฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันที่มีสีเทาเกิดจากสารปฏิชีวนะบางอย่าง (tetracycline stain หรือ fluorosis)
– ฟันมีสีไม่สม่ำเสมอทั้งซี่
– การที่ฟันมีพื้นผิว ผุกร่อน หรือ แตกหัก เป็นต้น

ข้อดีของการเคลือบผิวฟัน

– สามารถปรับแต่งรูปร่างของฟันเดิมที่ไม่สวยงาม ให้มีความสวยงามขึ้นอย่างที่ท่านต้องการ
– สามารถแก้ไขรูปร่าง การเรียงตัวที่ไม่สวยงาม ได้ในเวลาเพียง 1-2 วัน ซึ่งรวดเร็วกว่าการจัดฟันมาก
– ไม่ต้องกรอแต่งฟันมากเท่ากับการอุดฟันหรือการทำครอบฟัน จึงไม่มีผลเสียต่อฟันในระยะยาว
– สามารถปิดช่องฟันที่ห่างได้ โดยไม่ต้องจัดฟัน
– มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และ บุหรี่
– เพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้มของท่าน เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของท่าน
– วัสดุที่ใช้มีลักษณะและความใสเหมือนฟันธรรมชาติ
– วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้กับเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนรอบฟัน
– เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มดารา หรือคนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

รูปแสดง : ขั้นตอนการรักษารากฟัน