ฟันปลอมชนิดติดแน่น แบบสะพานฟัน

การใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นหรือสะพานฟัน (Bridge) นั้นการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเราถอด ออกมาล้างไม่ได้เหมือนฟันปลอมแบบถอดได้ หากไม่สามารถรักษาความสะอาดได้ดีพอก็จะเกิดปัญหาเรื่องเศษอาหาร ติด และกลิ่นปากก็เป็นสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การรักษาความสะอาดฟันปลอมชนิดติดแน่น สามารถทำได้ไม่ยากนัก อาศัยการดูแลสุขภาพปากตามปกติ ได้แก่การแปรงฟัน ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน ในส่วนบริเวณใต้ฟันปลอมที่ไม่สามารถเอาไหมขัดฟันลงไปได้นั้น เป็นบริเวณ ที่มีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบได้ง่ายที่สุด เราสามารถใช้ไหมขัดฟันแบบพิเศษ ที่มีปลายแข็งสอดแทรกลงไปขัดใต้ ฟันปลอมได้ เรียกว่า Super floss หรือ Floss threader ซึ่งสามารถขอรับคำแนะนำหรือวิธีใช้จากทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา