ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟัน
 • หลังการถอนฟัน กัดผ้าให้แน่นพอสมควร 1 ชั่วโมง แล้วคายผ้าทิ้ง หากเลือดไหลไม่หยุดให้ทำใหม่อีก 1 ชั่วโมง
 • ถ้าเลือดไหลไม่หยุด ควรใช้น้ำแข็งประคบ นอกปากบริเวณที่ถอนฟัน
 • ห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำยาใดๆ ในวันแรก วันต่อไปให้ใช้น้ำเกลือ อุ่นๆ บ้วนเบา ๆ หลังรับประทานอาหาร
 • เวลาแปรงฟัน ระวังไม่ให้โดนแผลที่ถอน
 • ถ้าปวดฟันให้รับประทานยาแก้ปวด ครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง
 • ห้ามดูดแผลหรือเอาสิ่งใด ๆ มาแคะบริเวณแผล
 • ห้ามดื่มสุราหรือรับประทานอาหารรสจัด
 • ถ้ามีอาการผิดปกติควรกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจ
 • ห้ามออกกำลังกายเกินควร
 • แผลที่มีการเย็บ ให้กลับมาตัดไหมภายใน 5-7 วัน

ข้อห้ามที่อาจมีผลทำให้เลือดไหลไม่หยุด

 • ห้ามดูด หรือเอาวัสดุใด ๆ เขี่ยแผล
 • ห้ามบ้วนน้ำลายภายหลังการผ่าตัดหรือถอนฟันภายใน 1-2 ชั่วโมง
 • ห้ามกินหมาก ห้ามสูบบุหรี่ และดื่มสุราภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
 • ห้ามออกกำลังกายภายใน 24 ชั่วโมง