จัดฟัน ชนิดใส ไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน

การจัดฟันถอดได้แบบใส เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยใช้วัสดุที่บางใส เรียบติดกับเนื้อฟันไม่มีเหล็กหรือลวดจัดฟันมากวนใจ ขณะใส่เครื่องมือจัดฟัน อยู่คนรอบข้างแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็น สามารถถอดออกได้จึงไม่ต้องยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเครื่องมือจะหลุด หรือมีเศษอาหารติด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีควรใส่เครื่องมือตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน และถอดออกเฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟัน หรือเวลาใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น

การจัดฟันถอดได้แบบใส มีข้อจำกัดของการเคลื่อนฟันมากกว่าการจัดฟันทั่วไป จึงต้องให้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูความเหมาะสมในการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้นี้ แต่ระยะเวลาในการจัดฟันแบบถอดได้นั้นไม่แตกต่างจากการจัดฟันด้านนอก แต่ราคาค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการจัดฟันด้านนอกทั่วไป เนื่องจากการจัดฟันแบบถอดได้เป็นการจัดฟันแบบพิเศษและมีความซับซ้อนทั้งยังต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญชำนาญ เป็นพิเศษของทันตแพทย์และทีมงานในการทำเครื่องมือแต่ละชิ้นนั้นเอง

อินวิสไลน์เคลื่อนฟันของท่านได้อย่างไร

ด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ (3-D Computeried Digital Imaging) ข้อมูลการสบฟันของท่านจะถูกถ่ายทอดด้วย ระบบดิจิตอลเทคโนโลยีผ่านขั้นตอนการผลิตอันซับซ้อนและพิถีพิถัน ออกมาเป็นชุดเครื่องมือเฉพาะสำหรับท่าน ซึ่งท่านต้องสวมใสตลอดเวลา และต้องเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์ เครื่องมือจะค่อยๆขยับฟันของท่านไปทีละน้อย ไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ

ต้องใส่เครื่องมือบ่อยและนานเพียงใด

เครื่องมือจะทำงานเฉพาะเวลาที่ท่านสวมใส่เครื่องมืออยู่เท่านั้น เพราะฉนั้นท่านควรใส่เครื่องมือไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร, แปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น

ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงหรือไม่

การจัดฟันแบบ Invisalign มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังต้องอาศัยทีมงานและทันตแพทย์ที่ได้รับการอบรมมาเป็นพิเศษ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่จะมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบการจัดฟันแบบ Invisalign ในต่างประเทศ