Smile TRU คือ?

Smile TRU คือ ระบบจัดฟัน “ใส” จากอเมริกาเริ่มจากคุณหมอพิมพ์ฟันของคุณออกมาและสแกนเป็นโมเดล 3 มิติ (Virtual 3D Model) ส่งไปที่ห้องแล็บในอเมริกา ซึ่งใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการจัดเรียงฟัน ฟันที่จัดเรียงแล้วจะถูก ส่งกลับมาในรูปแบบ Digital File ให้คุณเปรียบเทียบภาพก่อน-หลังรับการรักษา เพื่อตัดสินใจ

หากคุณตกลงรักการรักษาห้องแล๊บจะผลิตเครื่องมือจัดฟันใสเรียกว่า Clear Aligners ซึ่งทําหน้าที่จัดเรียงฟันของคุณ โดยแต่ละชิ้นใช้เวลาใส่ประมาณ 2 สัปดาห์ ฟันก็จะเคลื่อนตามที่ออกแบบไว้

Smile TRU พัฒนาโดยสถาบัน Clinical Foundation of Orthopedics and Orthodontics ร่วมกับ Triple O International Orthodontic Laboratory มีสาขาอยู่ในอเมริกา แคนนาดา อังกฤษ ยุโรป แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และเอเชีย

เหตุผลดีๆ ที่ควรเลือกจัดฟันใส Smile TRU

Smile TRU ต่างจากจัดฟันธรรมดาอย่างไร?

ตัวอย่างเคสที่ Smile TRU สร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับคนทั่วโลก
ฟันซ้อนเก ฟันล่างคร่อมฟันบน

Crowding teeth, lower teeth covering upper teeth

ฟันห่าง ฟันเขี้ยวเก

Spacing, twisted canine

ฟันหน้าไม่สบกัน

Open bite

ฟันหน้าบนเหยิน คางหลุบ

Protruding front teeth, retruding chin

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smile TRU

ได้ที่ CM Dental Clinic เชียงใหม่
ตัวอย่าง Case ที่ จัดฟัน ด้วยระบบ Smile TRU

Level 1 คนไข้อายุ 30 ปี ได้เข้ารับการรักษาจัดฟันใส Smile Tru เฉพาะฟันหน้าบน ใช้ระยะเวลาการรักษา 4 เดือน