จัดฟัน ชนิดถอดได้

การจัดฟัน เป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน ที่ขึ้นไม่เป็นระเบียบ ให้กลับเข้าสู่ตำแหน่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้การสบระหว่างฟันบน และฟันล่างมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อการบดเคี้ยวอาหาร รวมทั้งปรับรูปร่างลักษณะใบหน้าให้ดูดีขึ้นด้วย การตัดสินใจว่าควรจะจัดฟันหรือไม่ ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของ ถ้ามีฟันเกไม่มากนัก ประกอบกับไม่มีความวิตกกังวล กับลักษณะที่ปรากฎของใบหน้า ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการจัดฟัน

การจัดฟันสามารถทำได้ทั้งวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ แต่การจัดฟันในวัยเด็ก จะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมคือ อายุประมาณ 10-14 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างใบหน้า กำลังเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก ไปสู่วัยผู้ใหญ่ จะมีส่วนช่วยในการเคลื่อนที่ของฟัน ให้เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว

ระยะเวลาในการจัดฟัน จะแตกต่างกันไป ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง คือ ลักษณะการซ้อนเกของฟัน และเนื้อที่ในขากรรไกรว่า มากน้อยเพียงใด ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ หากเป็นเครื่องมือชนิดติดแน่น ก็จะใช้เวลาน้อยกว่า เครื่องมือชนิดถอดได้ และยังขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มจัดฟัน หากเป็นผู้ใหญ่จะใช้เวลามากกว่าในวัยเด็ก หลังการจัดฟันให้เรียงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องใส่เครื่องมือบังคับฟัน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอีกระยะหนึ่ง โดยรอให้อวัยวะที่รองรับฟัน คือ กระดูก เหงือก และกล้ามเนื้อ ปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ของฟัน เพื่อช่วยป้องกันการคืนกลับตำแหน่งเดิมของฟัน การจัดฟันจึงใช้เวลานานโดยเฉลี่ย 1-3 ปี จึงแล้วเสร็จ การจัดฟันให้ได้ผลดีนั้น ความร่วมมือของคนไข้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

การใส่เครื่องมือจัดฟัน ต้องเพิ่มการดูแลความสะอาดของฟันยิ่งขึ้น เพราะมีส่วนของเครื่องมือ หรือลวด ที่จะเป็นที่กักเก็บของเศษอาหาร มีผลให้เกิดโรคฟันผุได้ง่าย หากใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ก็ควรถอดเครื่องมือทั้งชิ้น ออกมาแปรงให้สะอาดทุกครั้ง หลังการรับประทานอาหาร พร้อมทั้งแปรงฟันด้วย ในกรณีที่ใช้เครื่องมือชนิดติดแน่น ก็ควรแปรงฟันหลังการรับประทานอาหาร ทุกครั้งเช่นกัน ซึ่งอาจจะเลือกใช้แปรงสีฟันชนิดพิเศษ ที่ออกแบบให้มีร่องอยู่ตรงกลาง ตามความยาวของหัวแปรง ช่วยให้แปรงฟัน ที่มีเครื่องมือจัดฟันติดอยู่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะอาบน้ำอาจใช้ฝักบัว ช่วยพ่นน้ำใส่บริเวณที่จัดฟัน เพื่อช่วยชะล้างในขณะอาบน้ำร่วมด้วย ก็ยิ่งดี การใส่เครื่องมือจัดฟันส่วนใหญ่ จะใช้ระยะเวลานาน จึงต้องดูแลความสะอาดช่องปากอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันผุ