การทำความสะอาดฟัน
(ต้นตำรับของ Air-Flow จากสวิตเซอร์แลนด์)

เมื่อท่านไปรับการทำความสะอาดฟันจากทันตแพทย์ วิธีการทำความสะอาดฟันแบบต้นตำรับของ
Air-Flow จะช่วยให้ฟันของท่านสะอาด ดูดี ด้วยวิธีง่ายๆ แบบสบายๆ ที่ท่านจะเห็นผลและสัมผัสได้ถึงความ
แตกต่าง ถ้าเหงือกและฟันของท่านอยู่ในสภาพปกติดี ท่านก็จะได้รับการนัดหมายให้มาตรวจครั้งต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน

หากฟันของท่านมีความผิดปกติเช่นรอยผุ ทันตแพทย์ก็จะสามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อฟันสะอาดขึ้น

Air-Flow สามารถขัดฟันที่ติดคราบสีและคราบจุลินทรีย์ได้สะอาด แม้ในบริเวณซอกฟันที่ทำความสะอาดได้ยาก